קבוצת תדהר גאה להציג את אמנת השירות של הקבוצה.
אמנת השירות מגדירה רמות שירות ותיאום ציפיות מול לקוחותינו.
החזון שלנו הוא להוביל את רמת השירות בישראל ולהעניק חווית שירות אישית, איכותית ומבדלת.
ערכינו הם: אמינות, מיקוד בלקוח, מצוינות אישית וארגונית, עבודת צוות, אחריות ומחויבות אישית, עמידה בלוחות זמנים.
כל אלה יבואו לידי ביטוי בתחום השירות, כמו בכל תחומי העשייה שלנו.
 

אנו מתחייבים כי עובדינו יעניקו לכל לקוח יחס אישי ואדיב המלווה בחיוך, נימוס וכבוד.
אנו מתחייבים לאכפתיות, הקשבה והבנה של לקוחותינו, תוך נכונות אמיתית לסייע.
אנו מתחייבים להיענות לפניות הטלפוניות של לקוחותינו בתוך יום עסקים אחד, ולהודעות בכתב – תוך 4 ימי עסקים לכל היותר.
אנו מתחייבים לנהוג ביושרה ובשקיפות מול לקוחותינו.
אנו מתחייבים לשמור על פרטיות לקוחותינו.
אנו מתחייבים לטפל בכל כשל שירות, בכל האמצעים ותשומת הלב הנדרשים, תוך 4 ימי עסקים מיום קבלת הפניה.
אנו מתחייבים, כי כל פניה של לקוחותינו תתועד על מנת להבטיח טיפול, בקרה, מעקב וסגירת מעגל טיפול.
אנו מתחייבים למדידה, בקרה והפקת לקחים של שביעות רצון הלקוחות באמצעות סקרי משוב לגבי ביצועי העובדים והספקים הרלוונטיים.
אנו מתחייבים לקוד לבוש מכובד, מסודר ונקי.
בכל מקרה בו לא עמדנו בציפיות, אנו מתחייבים לטפל בנושא תוך יום עסקים אחד ממועד הפניה למוקד שירות הלקוחות.
אנו מעמידים לרשות לקוחותינו כתובת לפניות באמצעות דוא"ל, טלפון, פקס ובאמצעות אתר האינטרנט.
 

אנו מתחייבים לפרסום מידע שיווקי אמין ומקיף שיאפשר ללקוחותינו לקבל את ההחלטות הנכונות והטובות ביותר עבורם.
אנו מתחייבים למכירה אמינה, תוך שאיפה לבירור צרכי לקוחותינו והתאמת המענה המיטבי עבורם.
אנו מתחייבים להעסיק אנשי מכירות מקצועיים המכירים את ה פרויקט ואת סביבתו באופן המאפשר להם לספק ללקוחותינו מידע מקיף, מלא ומפורט, כולל המשמעויות הנלוות, כגון: סביבת המגורים, האוכלוסייה והקהילה.
אנו מתחייבים כי היועצים המשפטיים המייצגים אותנו מול הלקוחות, כי יגלו גמישות והגינות במו"מ, תוך עמידה בלוחות הזמנים המובטחים. אנו מתחייבים כי היועצים המשפטיים ישיבו לכל פניה - בתוך 5 ימי עסקים ממועד קבלתה, ויעמדו לרשות הלקוחות במהלך כל הפרויקט ואף לאחריו.
אנו מתחייבים להסכם רכישה הוגן מול לקוחותינו.

אנו מתחייבים להעמיד לרשות לקוחותינו נציג הנהלת חשבונות שילווה אותם לאורך כל תהליך הרכישה, הבניה וקבלת הנכס.
אנו מתחייבים לאזכר בכתב את לקוחותינו 7 ימי עסקים מראש, על כל תשלום אותו יש לבצע.
אנו מספקים ללקוחותינו "מצב חשבון" עדכני בכל עת, לפי דרישה.
אנו מתחייבים, כי הטיפול בהתחייבויות לרישום משכנתא עליהן אנו מתבקשים לחתום לטובת בנקים למשכנתאות, יבוצע בתוך 14 ימים מיום המצאת המסמכים הרלוונטיים.
אנו ממציאים ללקוחותינו בטוחות לפי חוק המכר, במועד הקבוע בחוק.
 

אנו מתחייבים לתכנן את הפרויקטים תוך התייחסות מרבית לנוחות הלקוח ולהנדסת אנוש.
אנו מתחייבים לבחור ולהעמיד לרשות לקוחותינו את הספקים וקבלני המשנה העומדים בתקנים הנדרשים ובמדדי האיכות והשירות הגבוהים המקובלים עלינו.
אנו מתחייבים להעמיד לרשות לקוחותינו מפרט טכני מגוון ואיכותי, המותאם באופן פרטני לכל פרויקט.
אנו מתחייבים ללוות את לקוחותינו באמצעות מתאם תכנון ושירות, לאורך תקופת הבניה, מרגע חתימת הסכם הרכישה ועד למסירת הנכס. מתאם התכנון והשירות יפעל במקצועיות, שירותיות ותוך גילוי מחויבות להבנת צרכי הלקוחות.
מתאם התכנון והשירות יהיה זמין ללקוחות הפרויקט בימים שהוגדרו מראש, בין השעות 08:30-17:30 במייל, בטלפון ובפקס.
כל הודעה שתושאר במהלך היום תיענה תוך יום עסקים אחד.
אנו מתחייבים למעורבות ושותפות של לקוחותינו בתהליך בניית הנכס, במגבלות הביצוע והתכנון.
אנו מתחייבים לגלות את הגמישות המרבית האפשרית, את ההקשבה והנכונות לביצוע שינויים ותוספות, בכפוף למגבלות התכנון, הביצוע והדין.
אנו מתחייבים לבצע שינויים שאינם מהווים תוספות לפני בניית השלד - ללא עלות.
אנו מתחייבים לתאם ציפיות עם לקוחותינו כבר בפגישה הראשונה, לגבי אופן ניהול התהליך: לוחות זמנים, מידת מעורבות הלקוחות ותהליך הבניה.
אנו מתחייבים לעדכן את לקוחותינו אחת לחודש בהתקדמות הפרויקט - באופן אישי, במייל או במכתב.
אנו מתחייבים כי הבניה תתבצע בהתאם לתקינה הישראלית הרשמית, דרישות החוק ותקני האיכות.
אנו מתחייבים לבקרת איכות הביצוע בכל תהליך הבניה, עפ"י תקן האיכות הבינ"ל ISO 9001 .
אנו מתחייבים לשמירה על בטיחות מרבית שתאפשר ללקוחות שתיאמו מראש, לבקר בנכס ללא חשש, ולספק להם את אמצעי הבטיחות הנדרשים בעת הסיור בפרויקט ובנכס.
 

אנו מתחייבים למסור ללקוחותינו את הנכס, עפ"י החוזה וההסכם שנחתם.
אנו מתחייבים לעדכן את לקוחותינו חודשיים מראש על טווח מועדי קבלת הדירות בפרויקט.
אנו מתחייבים לתאם עם לקוחותינו את המועד המדויק של קבלת הנכס שרכשו.
לקוחותינו מוזמנים לסיור, טרם קבלת הנכס, על מנת להתרשם מאיכות הביצוע ולבדוק כי השינויים שהזמינו, כמו גם מלאכות הבניה והגמר, בוצעו לשביעות רצונם. במידה ויתגלו, במהלך הסיור, ליקויים ו/או אי התאמות, אנו נתקנם, במידת האפשר, עד למועד קבלת הנכס.
אנו מתחייבים להעמיד לרשות לקוחותינו, במהלך חודשיים טרם מועד קבלת הנכס, כתובת לכל שאלה בנושא קבלת הנכס, התהליך וההכנות הנדרשות. אנו מתאמים ציפיות עם לקוחותינו ומעדכנים אותם בכל המידע הנ"ל.
אנו מתחייבים, כי הנכס יימסר ללקוחותינו נקי וללא ליקויים. במידה ויימצאו ליקויים במעמד המסירה, אנו מתחייבים לתקנם תוך שבוע ממועד קבלת הנכס.
 

לאחר קבלת הנכס, עומדת לרשות הלקוחות מחלקת "שירות לקוחות – בדק", המעניקה להם שירות, מכניסתם לנכס ועד לסיום תקופת הבדק והאחריות, בהתאם לחוק המכר.
מחלקת "שירות לקוחות – בדק" תהיה זמינה לפניות לקוחותינו בימים א'-ה' בין השעות 8:30-16:30. כל הודעה שתושאר, תיענה תוך יום עסקים אחד מקבלתה.
אנו מתחייבים למענה ראשוני בתוך יום עסקים אחד לכל הפניות הבאות: קצר מקומי במערכת החשמל בדירה, קצר/ליקוי במערכת החימום בדוד החשמל בתקופת החורף, פיצוץ מקומי בצנרת מים, סתימה במערכת הביוב, ביקור נציג לבדיקת מקור חדירת מי גשמים לדירה, נפילת חיפוי חיצוני, ליקוי בטיחותי במבנה ובגדרות הפיתוח, תקלה בתריס חשמלי בויטרינת הסלון ובנעילת דלת הכניסה.
אנו מתחייבים למענה שירות חירום 24 שעות, 7 מים בשבוע, לכל פניה דחופה שאינה סובלת דיחוי, בשני סוגי התקלות הבאות:
קצר במערכת החשמל בכל הדירה ופיצוץ בצנרת המים המרכזית של הדירה/בניין.
אנו מתחייבים לטפל בכל פניה אחרת עד 45 ימי עסקים מיום קבלתה.
אנו מתחייבים לתזכורת טלפונית ללקוחותינו יום קודם להגעת צוות תיקוני הבדק .
אנו מתחייבים כי צוות התיקון יפרט ויסביר ללקוח את מהות הליקוי, אופן הטיפול בו, כולל לוחות הזמנים. במידה וייגרם לכלוך בדירה במהלך הטיפול בליקוי, ינקה אותה הצוות עם סיום עבודתו, ויותיר את הדירה נקייה .